Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 947 725 €
Neobežný majetok
1 615 795 €
Obežný majetok
331 439 €
Časové rozlíšenie súčet
491 €
Pasíva
1 947 725 €
Vlastné imanie
327 182 €
Záväzky celkom
1 561 745 €
Časové rozlíšenie súčet
58 797 €
Výnosy
2 953 976 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
1 224 339 €
Výnosy z finančnej činnosti
317 €
Náklady
2 837 891 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 833 423 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
4 468 €
Zisk
116 085 €
Daň z príjmov
684 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
115 402 €
Adresa
Ulica:Pod Bánošom 80
Obec:97411 Banská Bystrica
Okres:Banská Bystrica
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Banskobystrický VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:45017000
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:4.9.2007
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby