Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Mestská krytá plaváreň, s.r.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 625 412 €
Neobežný majetok
1 514 328 €
Obežný majetok
111 084 €
Pasíva
1 625 412 €
Vlastné imanie
129 632 €
Záväzky celkom
840 298 €
Časové rozlíšenie súčet
655 482 €
Výnosy
1 005 711 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
1 005 711 €
Náklady
1 005 365 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 000 580 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
4 785 €
Zisk
346 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
346 €
Adresa
Ulica:Vysokoškolákov 1765/8
Obec:01008 Žilina
Okres:Žilina
Kraj:Žilinský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Žilina
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:46931317
Právna forma:Spoločnosť s r. o.
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.12.2012
SK NACE:93 110 Prevádzka športových zariadení
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby