Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Vranovská nemocnica, a.s.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
10 578 468 €
Neobežný majetok
4 383 452 €
Obežný majetok
6 183 178 €
Časové rozlíšenie súčet
11 838 €
Pasíva
10 578 468 €
Vlastné imanie
2 683 926 €
Záväzky celkom
3 080 928 €
Časové rozlíšenie súčet
4 813 614 €
Výnosy
21 047 064 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
21 044 314 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 750 €
Náklady
20 434 713 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
20 431 372 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
3 341 €
Zisk
612 351 €
Daň z príjmov
129 852 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
482 499 €
Adresa
Ulica:M. R. Štefánika 187/177 B
Obec:09301 Vranov nad Topľou
Okres:Vranov nad Topľou
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Prešovský VÚC
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:47249021
Právna forma:Akciová spoločnosť
Zamestnancov:500 - 999
Dátum vzniku:29.6.2013
SK NACE:86 100 Činnosti nemocníc
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby