Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
1 407 667 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
1 166 988 €
83 %
93 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
1 166 988 €
100 %
100 %
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
1 166 988 €
100 %
14 %
Obežný majetok
240 679 €
17 %
7 %
Finančné účty súčet
237 327 €
99 %
82 %
Peniaze a účty v bankách spolu
237 327 €
99 %
6 %
Pohľadávky spolu
3 352 €
1 %
14 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
3 352 €
1 %
12 %
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
2 632 €
1 %
0 %
Pohľadávky z obchodného styku
720 €
0 %
4 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby