Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

uni-POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom, a.s.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
187 761 €
Neobežný majetok
14 173 €
Obežný majetok
173 336 €
Časové rozlíšenie súčet
252 €
Pasíva
187 761 €
Vlastné imanie
79 266 €
Záväzky celkom
108 495 €
Výnosy
849 384 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
849 384 €
Náklady
773 429 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
772 709 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
720 €
Zisk
75 955 €
Daň z príjmov
17 167 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
58 788 €
Adresa
Ulica:Pod hájom 1288/116
Obec:01841 Dubnica nad Váhom
Okres:Ilava
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Dubnica nad Váhom
Podiel:40 %
Základné údaje
IČO:50705105
Právna forma:Akciová spoločnosť
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:17.2.2017
SK NACE:86 220 Činnosti špeciálnej lekárskej praxe
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby