Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 622 904 €
Neobežný majetok
1 511 869 €
Obežný majetok
108 650 €
Časové rozlíšenie súčet
2 385 €
Pasíva
1 622 904 €
Vlastné imanie
-16 333 €
Záväzky celkom
1 639 238 €
Výnosy
2 182 129 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
419 248 €
Výnosy z finančnej činnosti
21 €
Náklady
2 180 577 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 752 933 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
427 644 €
Zisk
1 551 €
Daň z príjmov
4 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
1 548 €
Adresa
Ulica:Nemocničná 833/1
Obec:92701 Šaľa
Okres:Šaľa
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Nitriansky VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:50889516
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.5.2017
SK NACE:86 220 Činnosti špeciálnej lekárskej praxe
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby