Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
2 252 963 €
Neobežný majetok
1 997 582 €
Obežný majetok
247 647 €
Časové rozlíšenie súčet
7 734 €
Pasíva
2 252 963 €
Vlastné imanie
512 287 €
Záväzky celkom
1 448 834 €
Časové rozlíšenie súčet
291 843 €
Výnosy
2 450 556 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
785 932 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 664 623 €
Náklady
2 393 778 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 387 378 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
6 401 €
Zisk
56 777 €
Daň z príjmov
75 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
56 702 €
Adresa
Ulica:Kollárova 10
Obec:08001 Prešov
Okres:Prešov
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Prešovský VÚC
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:51896109
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.9.2018
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby