Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2021, n.o. v anglickom jazyku: European Youth Olympic Festival Banská Bystrica 2021, n.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
680 170 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Obežný majetok
643 725 €
95 %
12 %
Finančné účty súčet
595 916 €
93 %
88 %
Bankové účty
595 443 €
92 %
87 %
Peniaze
473 €
0 %
1 %
Zásoby súčet
43 272 €
7 %
2 %
Materiál
43 272 €
7 %
1 %
Pohľadávky spolu
4 537 €
1 %
10 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
4 537 €
1 %
9 %
Pohľadávky z obchodného styku
4 537 €
1 %
5 %
Neobežný majetok
31 394 €
5 %
88 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
31 394 €
100 %
99 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
27 699 €
88 %
11 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 695 €
12 %
3 %
Časové rozlíšenie súčet
5 051 €
1 %
0 %
Náklady budúcich období
5 051 €
100 %
57 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby