Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

GLIP KOŠICE a. s.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
59 995 €
Neobežný majetok
26 850 €
Obežný majetok
33 138 €
Časové rozlíšenie súčet
7 €
Pasíva
59 995 €
Vlastné imanie
44 000 €
Záväzky celkom
372 €
Časové rozlíšenie súčet
15 623 €
Výnosy
1 199 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
1 199 €
Výnosy z finančnej činnosti
0 €
Náklady
1 199 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 151 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
48 €
Zisk
0 €
Daň z príjmov
0 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
0 €
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0 €
Adresa
Ulica:Areál prekladisko Haniska
Obec:04066 Košice - Šaca
Okres:Košice II
Kraj:Košický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Košický VÚC
Podiel:60 %
Základné údaje
IČO:52983439
Právna forma:Akciová spoločnosť
Zamestnancov:nezistený
Dátum vzniku:10.3.2020
SK NACE:52 290 Ostatné pomocné činnosti v doprave
Odvetvie:Doprava a skladovanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby