Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r. s. p.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
451 191 €
Neobežný majetok
54 524 €
Obežný majetok
393 987 €
Časové rozlíšenie súčet
2 680 €
Pasíva
451 191 €
Vlastné imanie
38 781 €
Záväzky celkom
344 381 €
Časové rozlíšenie súčet
68 029 €
Výnosy
736 697 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
736 697 €
Výnosy z finančnej činnosti
0 €
Náklady
685 945 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
685 106 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
839 €
Zisk
50 752 €
Daň z príjmov
0 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
50 752 €
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0 €
Adresa
Ulica:Námestie Maratónu mieru 1
Obec:04266 Košice - Staré Mesto
Okres:Košice I
Kraj:Košický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Košický VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:53000064
Právna forma:Spoločnosť s r. o.
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:24.3.2020
SK NACE:85 590 Ostatné vzdelávanie i. n.
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby