Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
68 311 419 €
Neobežný majetok
67 095 853 €
Obežný majetok
1 205 720 €
Časové rozlíšenie súčet
9 846 €
Pasíva
68 311 419 €
Vlastné imanie
59 973 €
Záväzky celkom
68 251 446 €
Výnosy
3 230 655 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
71 008 €
Výnosy z finančnej činnosti
48 €
Náklady
3 164 815 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
3 164 735 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
81 €
Zisk
65 839 €
Daň z príjmov
5 867 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
59 973 €
Adresa
Ulica:Čučoriedková 8214/6
Obec:82712 Bratislava - Vrakuňa
Okres:Bratislava II
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislavský VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:53871103
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:100 - 149
Dátum vzniku:30.6.2021
SK NACE:52 210 Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave
Odvetvie:Doprava a skladovanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby