Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Bratislavský VÚC

Kliknutím na ikonu si môžete zobraziť rebríček za všetky organizácie z rovnakého odvetvia (napríklad zdravotníctvo, vzdelávanie, priemysel, ...). Rebríček sa následne dá upravovať, napríklad pridávať odvetvia alebo stĺpce.
Pridať / odstrániť stĺpce
názov
typ
organizácie
odvetvie
výnosy
rozdiel
výnosov
a nákladov
vlastnícky
podiel
dcérska spoločnosť
Administratívne a podporné služby
16,8 mil. €
176,7 tis. €
68 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
3,6 mil. €
-3,8 tis. €
0 %
rozpočtová organizácia
Zdravotníctvo a sociálna pomoc
3,4 mil. €
-45,1 tis. €
0 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
3,3 mil. €
2,6 tis. €
0 %
rozpočtová organizácia
Zdravotníctvo a sociálna pomoc
2,8 mil. €
-1,3 tis. €
0 %
rozpočtová organizácia
Zdravotníctvo a sociálna pomoc
2,6 mil. €
-1,8 tis. €
0 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
2,5 mil. €
-27,5 tis. €
0 %
rozpočtová organizácia
Zdravotníctvo a sociálna pomoc
2,4 mil. €
21,8 tis. €
0 %
rozpočtová organizácia
Zdravotníctvo a sociálna pomoc
2,4 mil. €
12,0 tis. €
0 %
príspevková organizácia
Vzdelávanie
2,1 mil. €
-11,2 tis. €
0 %
príspevková organizácia
Vzdelávanie
2,1 mil. €
-25,0 tis. €
0 %
príspevková organizácia
Vzdelávanie
2,1 mil. €
80,1 tis. €
0 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
1,9 mil. €
-1,3 tis. €
0 %
rozpočtová organizácia
Zdravotníctvo a sociálna pomoc
1,8 mil. €
-260 
0 %
príspevková organizácia
Vzdelávanie
1,8 mil. €
12,1 tis. €
0 %
rozpočtová organizácia
Zdravotníctvo a sociálna pomoc
1,8 mil. €
-4,5 tis. €
0 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
1,7 mil. €
-12,4 tis. €
0 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
1,7 mil. €
23,7 tis. €
0 %
príspevková organizácia
Vzdelávanie
1,5 mil. €
59,8 tis. €
0 %
príspevková organizácia
Vzdelávanie
1,5 mil. €
24,6 tis. €
0 %
príspevková organizácia
Vzdelávanie
1,4 mil. €
24,8 tis. €
0 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
1,4 mil. €
-8,4 tis. €
0 %
dcérska spoločnosť
Doprava a skladovanie
1,4 mil. €
2,3 tis. €
65 %
príspevková organizácia
Umenie, zábava a rekreácia
1,4 mil. €
-22,6 tis. €
0 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
1,3 mil. €
25,2 tis. €
0 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
1,3 mil. €
820 
0 %
príspevková organizácia
Vzdelávanie
1,3 mil. €
-43,6 tis. €
0 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
1,3 mil. €
13,9 tis. €
0 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
1,3 mil. €
-8,1 tis. €
0 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
1,3 mil. €
-8,4 tis. €
0 %
rozpočtová organizácia
Ubytovanie a stravovanie
1,3 mil. €
46,4 tis. €
0 %
príspevková organizácia
Vzdelávanie
1,3 mil. €
11,5 tis. €
0 %
príspevková organizácia
Umenie, zábava a rekreácia
1,3 mil. €
-15,8 tis. €
0 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
1,2 mil. €
-1,8 tis. €
0 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
1,1 mil. €
-31,9 tis. €
0 %
rozpočtová organizácia
Zdravotníctvo a sociálna pomoc
1,1 mil. €
-1,6 tis. €
0 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
1,1 mil. €
5,3 tis. €
0 %
rozpočtová organizácia
Zdravotníctvo a sociálna pomoc
1,1 mil. €
1,3 tis. €
0 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
1,1 mil. €
-9,8 tis. €
0 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
1,0 mil. €
3,1 tis. €
0 %
rozpočtová organizácia
Zdravotníctvo a sociálna pomoc
1,0 mil. €
-14,0 tis. €
0 %
rozpočtová organizácia
Zdravotníctvo a sociálna pomoc
1,0 mil. €
560 
0 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
1,0 mil. €
20,0 tis. €
0 %
príspevková organizácia
Vzdelávanie
969,4 tis. €
3,2 tis. €
0 %
príspevková organizácia
Umenie, zábava a rekreácia
963,8 tis. €
48,7 tis. €
0 %
rozpočtová organizácia
Zdravotníctvo a sociálna pomoc
959,9 tis. €
-21,6 tis. €
0 %
príspevková organizácia
Zdravotníctvo a sociálna pomoc
954,6 tis. €
-20,9 tis. €
0 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
905,1 tis. €
-37,0 tis. €
0 %
príspevková organizácia
Vzdelávanie
886,6 tis. €
-15,3 tis. €
0 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
861,4 tis. €
-3,2 tis. €
0 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
860,3 tis. €
-1,4 tis. €
0 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
857,0 tis. €
8,5 tis. €
0 %
príspevková organizácia
Vzdelávanie
853,4 tis. €
18,2 tis. €
0 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
850,0 tis. €
-15,6 tis. €
0 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
841,9 tis. €
10,0 tis. €
0 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
838,2 tis. €
-2,9 tis. €
0 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
836,8 tis. €
-25,0 tis. €
0 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
816,8 tis. €
-4,5 tis. €
0 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
813,7 tis. €
5,4 tis. €
0 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
809,8 tis. €
-3,7 tis. €
0 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
796,5 tis. €
-972 
0 %
príspevková organizácia
Vzdelávanie
795,7 tis. €
-4,0 tis. €
0 %
rozpočtová organizácia
Zdravotníctvo a sociálna pomoc
778,2 tis. €
-5,6 tis. €
0 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
773,7 tis. €
-735 
0 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
759,0 tis. €
268 
0 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
749,5 tis. €
-1,1 tis. €
0 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
749,1 tis. €
88 
0 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
685,3 tis. €
10,9 tis. €
0 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
658,1 tis. €
469 
0 %
rozpočtová organizácia
Zdravotníctvo a sociálna pomoc
653,1 tis. €
-663 
0 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
630,8 tis. €
-4,0 tis. €
0 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
604,1 tis. €
-1,2 tis. €
0 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
578,0 tis. €
-2,6 tis. €
0 %
príspevková organizácia
Umenie, zábava a rekreácia
550,7 tis. €
318 
0 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
534,3 tis. €
-3,3 tis. €
0 %
príspevková organizácia
Umenie, zábava a rekreácia
475,2 tis. €
-11,5 tis. €
0 %
príspevková organizácia
Umenie, zábava a rekreácia
441,0 tis. €
10,3 tis. €
0 %
príspevková organizácia
Umenie, zábava a rekreácia
385,2 tis. €
-5,1 tis. €
0 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
360,5 tis. €
-913 
0 %
príspevková organizácia
Vzdelávanie
39,0 tis. €
5,0 tis. €
0 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby