Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Bratislavský VÚC

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
204 507 566 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
VÚC
Daňové príjmy
91 967 091 €
45 %
41 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
91 967 091 €
100 %
100 %
Granty a transfery
76 010 880 €
37 %
37 %
Tuzemské bežné granty a transfery
66 103 695 €
87 %
91 %
Tuzemské kapitálové granty a transfery
9 881 471 €
13 %
7 %
Zahraničné granty
16 250 €
0 %
1 %
Zahraničné transfery
9 464 €
0 %
0 %
Nedaňové príjmy
14 186 283 €
7 %
13 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
9 855 872 €
69 %
90 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
3 105 871 €
22 %
6 %
Iné nedaňové príjmy
1 052 401 €
7 %
4 %
Kapitálové príjmy
163 428 €
1 %
1 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
8 711 €
0 %
0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
13 343 313 €
7 %
8 %
Z ostatných finančných operácií
13 338 313 €
100 %
100 %
Z predaja majetkových účastí
5 000 €
0 %
0 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
9 000 000 €
4 %
1 %
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
9 000 000 €
100 %
50 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby