Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Bratislavský VÚC

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
183 765 753 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
VÚC
Vzdelávanie
87 961 617 €
48 %
44 %
Sekundárne vzdelávanie
73 096 065 €
83 %
87 %
Vedľajšie služby v školstve
9 841 627 €
11 %
11 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
3 256 669 €
4 %
1 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
1 163 990 €
1 %
0 %
Vzdelávanie inde neklasifikované
603 265 €
1 %
0 %
Ekonomická oblasť
45 187 164 €
25 %
22 %
Doprava
39 585 118 €
88 %
95 %
Iné odvetvia
4 193 928 €
9 %
3 %
Ťažba, výroba a výstavba
1 408 118 €
3 %
1 %
Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť
0 €
0 %
1 %
Sociálne zabezpečenie
24 349 066 €
13 %
14 %
Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
22 346 655 €
92 %
73 %
Rodina a deti
1 138 661 €
5 %
4 %
Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované
442 869 €
2 %
0 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
420 882 €
2 %
3 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
13 488 689 €
7 %
8 %
Kultúrne služby
11 850 930 €
88 %
97 %
Rekreačné a športové služby
756 724 €
6 %
2 %
Vysielacie a vydavateľské služby
498 290 €
4 %
0 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované
376 757 €
3 %
0 %
Náboženské a iné spoločenské služby
5 989 €
0 %
0 %
Všeobecné verejné služby
10 245 340 €
6 %
4 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
6 940 280 €
68 %
84 %
Všeobecné služby
3 045 880 €
30 %
15 %
Zahraničná ekonomická pomoc
258 916 €
3 %
0 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
264 €
0 %
0 %
Zdravotníctvo
2 034 185 €
1 %
8 %
Zdravotníctvo inde neklasifikované
1 078 809 €
53 %
1 %
Ambulantná zdravotná starostlivosť
950 416 €
47 %
8 %
Ústavná zdravotná starostlivosť
4 960 €
0 %
91 %
Bývanie a občianska vybavenosť
488 553 €
0 %
0 %
Rozvoj obcí
487 553 €
100 %
100 %
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované
1 000 €
0 %
0 %
Ochrana životného prostredia
11 065 €
0 %
0 %
Ochrana prírody a krajiny
11 065 €
100 %
15 %
Obrana
74 €
0 %
0 %
Civilná ochrana
74 €
100 %
100 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby