Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Bratislavský VÚC

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
183 765 753 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
VÚC
Vlastné zdroje
102 671 838 €
56 %
61 %
Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky)
93 439 817 €
91 %
81 %
Iné zdroje vyššie neuvedené
8 193 245 €
8 %
18 %
Zdroje zo zisku
1 038 775 €
1 %
1 %
Zo štátneho rozpočtu
66 238 546 €
36 %
35 %
Zo štátneho rozpočtu
63 825 905 €
96 %
95 %
Zahraničné granty a prostriedky poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv
1 293 650 €
2 %
2 %
Zdroje z predchádzajúcich rokov
1 118 991 €
2 %
3 %
Bankové úvery
12 361 469 €
7 %
2 %
Bankové úvery bez štátnej záruky
12 361 469 €
100 %
100 %
Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy
2 493 899 €
1 %
2 %
Iné zdroje
1 281 510 €
51 %
21 %
Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)
1 212 389 €
49 %
78 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby