Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Bratislavský VÚC

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
228 127 707 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
VÚC
Daňové príjmy
102 496 546 €
45 %
39 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
102 496 546 €
100 %
100 %
Granty a transfery
88 869 543 €
39 %
38 %
Tuzemské bežné granty a transfery
83 669 634 €
94 %
99 %
Tuzemské kapitálové granty a transfery
5 190 446 €
6 %
1 %
Zahraničné transfery
9 464 €
0 %
0 %
Zahraničné granty
0 €
0 %
1 %
Nedaňové príjmy
15 406 237 €
7 %
13 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
10 898 546 €
71 %
91 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
3 587 127 €
23 %
6 %
Iné nedaňové príjmy
909 384 €
6 %
3 %
Kapitálové príjmy
8 800 €
0 %
1 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
2 380 €
0 %
0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
14 355 380 €
6 %
7 %
Z ostatných finančných operácií
14 330 595 €
100 %
100 %
Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)
24 785 €
0 %
0 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
7 000 000 €
3 %
3 %
Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
7 000 000 €
100 %
53 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby