Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Bratislavský VÚC

Aktuálny stav
4,6
z max. 6
Dobré
finančné
zdravie
Celkový dlh
3,9
Dlhová služba
5,5
Bilancia bežného účtu
3,7
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
6,0
Veľmi zlé
Zlé
Nedostatočné
Dostatočné
Dobré
Výborné
0
1
2
3
4
5
6
Bratislavský VÚC
priemer VÚC
Historický vývoj

Celkové skóre finančného zdravia obce / VÚC sa počíta ako vážený priemer zo skóre, ktoré dosiahla každá z jeho piatich zložiek - Celkový dlh, Dlhová služba, Bilancia bežného účtu, Záväzky po lehote splatnosti a Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti. Tieto zložky majú váhu postupne 30 %, 10 %, 30 %, 15 % a 15 %.

Poznámka: Na výpočet skóre týchto piatich zložiek finančného zdravia sa používa iný postup ako na výpočet pôvodných indikátorov, postup výpočtu je však odvodený od skóre indikátorov finančnej stability. Viac informácií možno nájsť v sekcii Metodika.

Bratislavský VÚC
priemer VÚC
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj, alebo kliknutím na ikonu rebríček za všetky samosprávy rovnakého typu (obce, mestá alebo VÚC). Rebríček sa následne dá upravovať, napríklad pridávať samosprávy alebo stĺpce.

Indikátory

Hlavné indikátory priemer VÚC
Celkový dlh 41,4 %
3,9
30,6 %
Dlhová služba 3,9 %
5,5
4,5 %
Bilancia bežného účtu 7,0 %
3,4
8,3 %
Záväzky po lehote splatnosti v pomere k bežným príjmom 0,0 %
6,0
0,0 %
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti k bežným príjmom 0,0 %
6,0
0,0 %
Indikátory na obyvateľa priemer VÚC
Základná bilancia na obyvateľa -0 € -4 €
Celkový dlh na obyvateľa 107 € 93 €
Čistý majetok na obyvateľa 292 € 253 €
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa 26 € 12 €
Ostatné indikátory priemer VÚC
Základná bilancia -0,1 %
3,0
-1,1 %
Intenzita investovania 7,1 %
2,8
9,5 %
Čistý majetok 112,6 %
1,1
86,4 %
Okamžitá likvidita 472,7 %
6,0
600,7 %
Pohotová likvidita 495,6 %
6,0
752,5 %
Úvery od ŠFRB v pomere k príjmom 0,0 %
6,0
0,0 %

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky
Príjmy bežného rozpočtu 188 659 177 €
Príjmy kapitálového rozpočtu 7 545 759 €
Výdavky bežného rozpočtu 175 476 550 €
Výdavky kapitálového rozpočtu 20 906 848 €
Záväzky a pohľadávky
Záväzky po lehote splatnosti 38 992 €
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti 0 €
Krátkodobé pohľadávky 3 067 767 €
Dlhodobé záväzky 535 066 €
Krátkodobé záväzky 13 401 708 €
Úvery a účty
Celkový dlh podľa definície v zákone 72 707 832 €
Bankové úvery a výpomoci 72 707 832 €
Úvery od ŠFRB 0 €
Výdavky na splácanie istiny 4 144 163 €
Úrokové splátky 118 502 €
Finančné účty 63 350 290 €
Neobežný majetok 207 553 090 €
Ostatné
Počet obyvateľov k začiatku roka 676 878
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie 17 790 066 €

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby