Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Bratislavský VÚC

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
233 495 258 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
VÚC
Vzdelávanie
112 851 181 €
48 %
40 %
Sekundárne vzdelávanie
92 346 962 €
82 %
88 %
Vedľajšie služby v školstve
12 554 437 €
11 %
10 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
4 584 513 €
4 %
1 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
2 778 860 €
2 %
0 %
Vzdelávanie inde neklasifikované
586 409 €
1 %
0 %
Ekonomická oblasť
51 526 105 €
22 %
22 %
Doprava
37 853 630 €
73 %
95 %
Iné odvetvia
13 095 687 €
25 %
4 %
Ťažba, výroba a výstavba
576 788 €
1 %
0 %
Sociálne zabezpečenie
35 103 875 €
15 %
14 %
Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
32 599 766 €
93 %
73 %
Rodina a deti
1 387 634 €
4 %
2 %
Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované
579 244 €
2 %
0 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
536 678 €
2 %
2 %
Nezamestnanosť
554 €
0 %
0 %
Všeobecné verejné služby
16 777 165 €
7 %
8 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
8 397 049 €
50 %
77 %
Zahraničná ekonomická pomoc
4 356 451 €
26 %
14 %
Všeobecné služby
4 011 515 €
24 %
8 %
Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy
12 150 €
0 %
0 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
12 216 200 €
5 %
7 %
Kultúrne služby
11 410 994 €
93 %
99 %
Rekreačné a športové služby
419 527 €
3 %
0 %
Vysielacie a vydavateľské služby
359 311 €
3 %
0 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované
21 367 €
0 %
0 %
Náboženské a iné spoločenské služby
5 000 €
0 %
0 %
Zdravotníctvo inde neklasifikované
4 620 562 €
2 %
9 %
Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia
2 284 283 €
49 %
2 %
Zdravotníctvo inde neklasifikované
1 276 591 €
28 %
1 %
Ambulantná zdravotná starostlivosť
1 058 687 €
23 %
5 %
Ústavná zdravotná starostlivosť
1 000 €
0 %
93 %
Bývanie a občianska vybavenosť
380 870 €
0 %
0 %
Rozvoj obcí
378 070 €
99 %
99 %
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované
2 800 €
1 %
1 %
Ochrana životného prostredia
19 300 €
0 %
0 %
Ochrana prírody a krajiny
19 300 €
100 %
6 %
Obrana
0 €
0 %
0 %
Civilná ochrana
0 €
0 %
100 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby