Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Trnavský VÚC

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
181 385 852 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
VÚC
Vzdelávanie
85 132 483 €
47 %
43 %
Sekundárne vzdelávanie
74 165 862 €
87 %
87 %
Vedľajšie služby v školstve
9 544 420 €
11 %
11 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
1 383 448 €
2 %
2 %
Vzdelávanie inde neklasifikované
38 753 €
0 %
0 %
Ekonomická oblasť
39 983 141 €
22 %
24 %
Doprava
37 790 448 €
95 %
93 %
Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť
2 192 693 €
5 %
2 %
Sociálne zabezpečenie
25 595 262 €
14 %
13 %
Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
24 313 006 €
95 %
76 %
Rodina a deti
707 796 €
3 %
2 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
574 460 €
2 %
2 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
16 177 448 €
9 %
8 %
Kultúrne služby
16 177 448 €
100 %
98 %
Všeobecné verejné služby
14 186 179 €
8 %
4 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
14 186 179 €
100 %
84 %
Ochrana životného prostredia
220 020 €
0 %
0 %
Znižovanie znečisťovania
200 880 €
91 %
25 %
Ochrana prírody a krajiny
19 140 €
9 %
3 %
Nakladanie s odpadovými vodami
0 €
0 %
0 %
Zdravotníctvo inde neklasifikované
91 320 €
0 %
8 %
Zdravotníctvo inde neklasifikované
91 320 €
100 %
1 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby