Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Trnavský VÚC

Aktuálny stav
4,9
z max. 6
Dobré
finančné
zdravie
Celkový dlh
4,1
Dlhová služba
4,8
Bilancia bežného účtu
4,7
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
6,0
Veľmi zlé
Zlé
Nedostatočné
Dostatočné
Dobré
Výborné
0
1
2
3
4
5
6
Trnavský VÚC
priemer VÚC
Historický vývoj

Celkové skóre finančného zdravia obce / VÚC sa počíta ako vážený priemer zo skóre, ktoré dosiahla každá z jeho piatich zložiek - Celkový dlh, Dlhová služba, Bilancia bežného účtu, Záväzky po lehote splatnosti a Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti. Tieto zložky majú váhu postupne 30 %, 10 %, 30 %, 15 % a 15 %.

Poznámka: Na výpočet skóre týchto piatich zložiek finančného zdravia sa používa iný postup ako na výpočet pôvodných indikátorov, postup výpočtu je však odvodený od skóre indikátorov finančnej stability. Viac informácií možno nájsť v sekcii Metodika.

Trnavský VÚC
priemer VÚC
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj, alebo kliknutím na ikonu rebríček za všetky samosprávy rovnakého typu (obce, mestá alebo VÚC). Rebríček sa následne dá upravovať, napríklad pridávať samosprávy alebo stĺpce.

Indikátory

Hlavné indikátory priemer VÚC
Celkový dlh 38,6 %
4,1
30,6 %
Dlhová služba 19,1 %
3,7
4,5 %
Bilancia bežného účtu 12,7 %
4,5
8,3 %
Záväzky po lehote splatnosti v pomere k bežným príjmom 0,0 %
6,0
0,0 %
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti k bežným príjmom 0,0 %
6,0
0,0 %
Indikátory na obyvateľa priemer VÚC
Základná bilancia na obyvateľa 13 € -4 €
Celkový dlh na obyvateľa 112 € 93 €
Čistý majetok na obyvateľa 294 € 253 €
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa 26 € 12 €
Ostatné indikátory priemer VÚC
Základná bilancia 4,1 %
3,8
-1,1 %
Intenzita investovania 8,4 %
3,4
9,5 %
Čistý majetok 101,2 %
1,0
86,4 %
Okamžitá likvidita 690,3 %
6,0
600,7 %
Pohotová likvidita 702,9 %
6,0
752,5 %
Úvery od ŠFRB v pomere k príjmom 0,0 %
6,0
0,0 %

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky
Príjmy bežného rozpočtu 172 596 310 €
Príjmy kapitálového rozpočtu 4 321 842 €
Výdavky bežného rozpočtu 150 733 901 €
Výdavky kapitálového rozpočtu 18 854 769 €
Záväzky a pohľadávky
Záväzky po lehote splatnosti 0 €
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti 0 €
Krátkodobé pohľadávky 1 276 166 €
Dlhodobé záväzky 332 856 €
Krátkodobé záväzky 10 151 700 €
Úvery a účty
Celkový dlh podľa definície v zákone 63 283 480 €
Bankové úvery a výpomoci 67 283 480 €
Úvery od ŠFRB 0 €
Výdavky na splácanie istiny 20 513 285 €
Úrokové splátky 594 191 €
Finančné účty 70 079 984 €
Neobežný majetok 159 504 351 €
Ostatné
Počet obyvateľov k začiatku roka 565 324
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie 14 845 608 €

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby