Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Trenčiansky VÚC

Finančné zdravie
5,0
z max. 6
Výborné
Celkový dlh
4,6
Dlhová služba
5,6
Bilancia bežného účtu
5,1
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
4,5
0 - najhoršie
najlepšie - 6
Dcérske organizácie
Za samosprávu neevidujeme žiadne dcérske organizácie
Príjmy337,5 mil. €
Granty a transfery
35,5 %
Daňové príjmy
30,0 %
Nedaňové príjmy
23,3 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
10,1 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
1,1 %
Trenčiansky VÚC
priemer VÚC
Výdavky299,1 mil. €
Vzdelávanie
34,2 %
Ekonomická oblasť
25,1 %
Zdravotníctvo inde neklasifikované
24,4 %
Sociálne zabezpečenie
8,8 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
4,8 %
Všeobecné verejné služby
2,8 %
Obrana
0,0 %
Trenčiansky VÚC
priemer VÚC
Ohodnoťte Vašu spokojnosť
Bývate v tomto kraji?
Hodnotiť    Komentovať
2,6
Celkové hodnotenie
2,0
Majetok
cesty, verejný priestor a budovy
1,0
Služby
čistota, odpad, verejný poriadok, energie, doprava
5,0
Úroveň správy
hospodárenie, miestne dane a poplatky, informovanie a plánovanie, prenesené kompetencie
1 hodnotenie
Predstavitelia samosprávy
Jaroslav Baška

MOST - HÍD, SNS, SMER-SD, SZ

župan od 9.11.2013
História >
Základné informácie
Štatút:vyšší územný celok
Okres:
Kraj:Trenčiansky kraj
E-mail:info@tsk.sk
Počet obyvateľov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby