Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Trenčiansky VÚC

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
337 525 938 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
VÚC
Granty a transfery
119 763 243 €
35 %
38 %
Tuzemské bežné granty a transfery
118 995 463 €
99 %
99 %
Zahraničné granty
755 280 €
1 %
1 %
Tuzemské kapitálové granty a transfery
12 500 €
0 %
1 %
Daňové príjmy
101 169 871 €
30 %
39 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
101 169 871 €
100 %
100 %
Nedaňové príjmy
78 795 283 €
23 %
13 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
74 418 258 €
94 %
91 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
1 660 060 €
2 %
6 %
Iné nedaňové príjmy
1 604 848 €
2 %
3 %
Kapitálové príjmy
1 110 229 €
1 %
1 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
1 889 €
0 %
0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
34 075 365 €
10 %
7 %
Z ostatných finančných operácií
34 075 365 €
100 %
100 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
3 722 176 €
1 %
3 %
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
3 722 176 €
100 %
47 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby