Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Trenčiansky VÚC

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
299 091 031 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
VÚC
Vzdelávanie
102 304 830 €
34 %
43 %
Sekundárne vzdelávanie
92 540 756 €
90 %
87 %
Vedľajšie služby v školstve
8 832 971 €
9 %
11 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
892 104 €
1 %
2 %
Vzdelávanie inde neklasifikované
39 000 €
0 %
0 %
Ekonomická oblasť
74 988 362 €
25 %
24 %
Doprava
72 801 942 €
97 %
93 %
Ťažba, výroba a výstavba
1 245 857 €
2 %
0 %
Iné odvetvia
907 286 €
1 %
4 %
Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť
33 277 €
0 %
2 %
Zdravotníctvo inde neklasifikované
72 895 613 €
24 %
8 %
Ústavná zdravotná starostlivosť
72 895 613 €
100 %
92 %
Sociálne zabezpečenie
26 365 038 €
9 %
13 %
Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
25 728 092 €
98 %
76 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
479 068 €
2 %
2 %
Rodina a deti
157 877 €
1 %
2 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
14 251 306 €
5 %
8 %
Kultúrne služby
14 145 699 €
99 %
98 %
Rekreačné a športové služby
105 607 €
1 %
2 %
Všeobecné verejné služby
8 284 056 €
3 %
4 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
5 476 299 €
66 %
84 %
Všeobecné služby
2 807 758 €
34 %
15 %
Obrana
1 826 €
0 %
0 %
Civilná ochrana
1 826 €
100 %
100 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby