Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Trenčiansky VÚC

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
299 112 231 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
VÚC
Vlastné zdroje
211 295 405 €
71 %
61 %
Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky)
142 350 785 €
67 %
82 %
Iné zdroje vyššie neuvedené
60 213 524 €
28 %
17 %
Zdroje zo zisku
7 731 095 €
4 %
1 %
Zdroje z predaja majetku
1 000 000 €
0 %
0 %
Zo štátneho rozpočtu
84 231 113 €
28 %
36 %
Zo štátneho rozpočtu
80 016 917 €
95 %
94 %
Zdroje z predchádzajúcich rokov
3 281 933 €
4 %
4 %
Zahraničné granty a prostriedky poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv
588 194 €
1 %
1 %
Rozpočtové prostriedky obcí a vyšších územných celkov na spolufinancovanie povstupových fondov
344 068 €
0 %
0 %
Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy
1 796 427 €
1 %
2 %
Iné zdroje
1 168 997 €
65 %
27 %
Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)
627 430 €
35 %
73 %
Bankové úvery
1 789 287 €
1 %
1 %
Bankové úvery bez štátnej záruky
1 789 287 €
100 %
100 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby