Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Trenčiansky VÚC

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
415 964 742 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
VÚC
Granty a transfery
160 718 691 €
39 %
40 %
Tuzemské bežné granty a transfery
160 408 057 €
100 %
99 %
Zahraničné granty
308 952 €
0 %
1 %
Tuzemské kapitálové granty a transfery
1 682 €
0 %
0 %
Daňové príjmy
104 035 371 €
25 %
34 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
104 035 371 €
100 %
100 %
Nedaňové príjmy
89 817 117 €
22 %
11 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
86 298 799 €
96 %
89 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
1 612 496 €
2 %
5 %
Kapitálové príjmy
961 324 €
1 %
2 %
Iné nedaňové príjmy
943 097 €
1 %
4 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
1 401 €
0 %
0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
42 501 914 €
10 %
11 %
Z ostatných finančných operácií
42 501 914 €
100 %
100 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
18 891 648 €
5 %
3 %
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
18 891 648 €
100 %
71 %
Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
0 €
0 %
29 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby