Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Trenčiansky VÚC

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
369 303 085 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
VÚC
Vzdelávanie
112 798 352 €
31 %
40 %
Sekundárne vzdelávanie
103 173 601 €
91 %
88 %
Vedľajšie služby v školstve
8 764 810 €
8 %
10 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
818 253 €
1 %
1 %
Vzdelávanie inde neklasifikované
41 687 €
0 %
0 %
Zdravotníctvo inde neklasifikované
104 420 502 €
28 %
9 %
Ústavná zdravotná starostlivosť
104 420 502 €
100 %
93 %
Ambulantná zdravotná starostlivosť
0 €
0 %
5 %
Ekonomická oblasť
88 927 136 €
24 %
22 %
Doprava
87 981 676 €
99 %
95 %
Iné odvetvia
775 158 €
1 %
4 %
Ťažba, výroba a výstavba
170 303 €
0 %
0 %
Sociálne zabezpečenie
31 612 629 €
9 %
14 %
Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
30 806 566 €
97 %
73 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
606 732 €
2 %
2 %
Rodina a deti
199 331 €
1 %
2 %
Všeobecné verejné služby
17 780 590 €
5 %
8 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
15 221 765 €
86 %
77 %
Všeobecné služby
2 528 825 €
14 %
8 %
Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy
30 000 €
0 %
0 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
13 095 993 €
4 %
7 %
Kultúrne služby
13 027 366 €
99 %
99 %
Rekreačné a športové služby
68 628 €
1 %
0 %
Obrana
632 521 €
0 %
0 %
Civilná ochrana
632 521 €
100 %
100 %
Ochrana životného prostredia
35 362 €
0 %
0 %
Znižovanie znečisťovania
35 362 €
100 %
19 %
Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná
0 €
0 %
75 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby