Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Nitriansky VÚC

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
277 341 923 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
VÚC
Daňové príjmy
127 243 776 €
46 %
39 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
127 243 776 €
100 %
100 %
Granty a transfery
109 854 198 €
40 %
38 %
Tuzemské bežné granty a transfery
109 802 113 €
100 %
99 %
Tuzemské kapitálové granty a transfery
50 544 €
0 %
1 %
Zahraničné granty
1 541 €
0 %
1 %
Nedaňové príjmy
23 708 337 €
9 %
13 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
20 533 358 €
87 %
91 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
1 983 436 €
8 %
6 %
Iné nedaňové príjmy
1 103 957 €
5 %
3 %
Kapitálové príjmy
81 750 €
0 %
1 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
5 836 €
0 %
0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
16 535 613 €
6 %
7 %
Z ostatných finančných operácií
16 246 613 €
98 %
100 %
Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)
289 000 €
2 %
0 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby