Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Nitriansky VÚC

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
259 608 492 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
VÚC
Vzdelávanie
111 905 655 €
43 %
43 %
Sekundárne vzdelávanie
99 860 833 €
89 %
87 %
Vedľajšie služby v školstve
11 635 003 €
10 %
11 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
409 819 €
0 %
2 %
Ekonomická oblasť
62 550 603 €
24 %
24 %
Doprava
60 219 401 €
96 %
93 %
Iné odvetvia
1 765 944 €
3 %
4 %
Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť
565 259 €
1 %
2 %
Sociálne zabezpečenie
50 579 080 €
19 %
13 %
Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
50 134 022 €
99 %
76 %
Rodina a deti
289 163 €
1 %
2 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
155 895 €
0 %
2 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
19 710 842 €
8 %
8 %
Kultúrne služby
18 731 328 €
95 %
98 %
Rekreačné a športové služby
881 814 €
4 %
2 %
Vysielacie a vydavateľské služby
97 701 €
0 %
0 %
Všeobecné verejné služby
11 502 635 €
4 %
4 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
11 325 579 €
98 %
84 %
Transakcie verejného dlhu
177 057 €
2 %
1 %
Zdravotníctvo inde neklasifikované
3 359 676 €
1 %
8 %
Ambulantná zdravotná starostlivosť
3 132 170 €
93 %
8 %
Ústavná zdravotná starostlivosť
199 890 €
6 %
92 %
Vedecké a výskumné projekty
27 617 €
1 %
0 %
Ochrana životného prostredia
0 €
0 %
0 %
Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná
0 €
0 %
72 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby