Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Nitriansky VÚC

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
247 179 831 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
VÚC
Vzdelávanie
113 530 468 €
46 %
42 %
Sekundárne vzdelávanie
102 551 284 €
90 %
88 %
Vedľajšie služby v školstve
10 553 308 €
9 %
10 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
425 876 €
0 %
1 %
Sociálne zabezpečenie
53 605 470 €
22 %
14 %
Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
52 542 122 €
98 %
75 %
Rodina a deti
887 037 €
2 %
2 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
176 311 €
0 %
2 %
Ekonomická oblasť
43 117 904 €
17 %
23 %
Doprava
41 241 570 €
96 %
96 %
Iné odvetvia
1 341 295 €
3 %
2 %
Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť
535 038 €
1 %
1 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
17 909 069 €
7 %
7 %
Kultúrne služby
17 383 575 €
97 %
99 %
Rekreačné a športové služby
438 730 €
2 %
0 %
Vysielacie a vydavateľské služby
86 764 €
0 %
0 %
Všeobecné verejné služby
13 294 125 €
5 %
6 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
10 679 038 €
80 %
78 %
Transakcie verejného dlhu
2 615 087 €
20 %
2 %
Zdravotníctvo inde neklasifikované
3 583 808 €
1 %
8 %
Ambulantná zdravotná starostlivosť
3 215 736 €
90 %
6 %
Ústavná zdravotná starostlivosť
351 908 €
10 %
92 %
Vedecké a výskumné projekty
16 164 €
0 %
0 %
Obrana
2 138 987 €
1 %
0 %
Civilná ochrana
2 138 987 €
100 %
100 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby