Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Nitriansky VÚC

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
290 843 141 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
VÚC
Daňové príjmy
130 826 327 €
45 %
34 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
130 826 327 €
100 %
100 %
Granty a transfery
110 752 625 €
38 %
40 %
Tuzemské bežné granty a transfery
110 668 085 €
100 %
99 %
Zahraničné granty
82 850 €
0 %
1 %
Tuzemské kapitálové granty a transfery
1 690 €
0 %
0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
28 200 635 €
10 %
11 %
Z ostatných finančných operácií
28 200 635 €
100 %
100 %
Nedaňové príjmy
21 063 554 €
7 %
11 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
16 911 555 €
80 %
89 %
Iné nedaňové príjmy
2 037 865 €
10 %
4 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
1 611 963 €
8 %
5 %
Kapitálové príjmy
495 573 €
2 %
2 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
6 598 €
0 %
0 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
0 €
0 %
3 %
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
0 €
0 %
71 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby