Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Žilinský VÚC

Aktuálny stav
5,0
z max. 6
Výborné
finančné
zdravie
Celkový dlh
4,5
Dlhová služba
5,7
Bilancia bežného účtu
4,2
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
6,0
Veľmi zlé
Zlé
Nedostatočné
Dostatočné
Dobré
Výborné
0
1
2
3
4
5
6
Žilinský VÚC
priemer VÚC
Historický vývoj

Celkové skóre finančného zdravia obce / VÚC sa počíta ako vážený priemer zo skóre, ktoré dosiahla každá z jeho piatich zložiek - Celkový dlh, Dlhová služba, Bilancia bežného účtu, Záväzky po lehote splatnosti a Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti. Tieto zložky majú váhu postupne 30 %, 10 %, 30 %, 15 % a 15 %.

Poznámka: Na výpočet skóre týchto piatich zložiek finančného zdravia sa používa iný postup ako na výpočet pôvodných indikátorov, postup výpočtu je však odvodený od skóre indikátorov finančnej stability. Viac informácií možno nájsť v sekcii Metodika.

Žilinský VÚC
priemer VÚC
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj, alebo kliknutím na ikonu rebríček za všetky samosprávy rovnakého typu (obce, mestá alebo VÚC). Rebríček sa následne dá upravovať, napríklad pridávať samosprávy alebo stĺpce.

Indikátory

Hlavné indikátory priemer VÚC
Celkový dlh 29,6 %
4,5
25,4 %
Dlhová služba 2,9 %
5,6
2,2 %
Bilancia bežného účtu 9,5 %
3,9
13,3 %
Záväzky po lehote splatnosti v pomere k bežným príjmom 0,0 %
6,0
0,0 %
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti k bežným príjmom 0,0 %
6,0
0,0 %
Indikátory na obyvateľa priemer VÚC
Základná bilancia na obyvateľa -6 € 10 €
Celkový dlh na obyvateľa 80 € 72 €
Čistý majetok na obyvateľa 171 € 251 €
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa 14 € 26 €
Ostatné indikátory priemer VÚC
Základná bilancia -2,0 %
2,6
3,3 %
Intenzita investovania 11,6 %
4,6
9,9 %
Čistý majetok 63,2 %
0,6
97,5 %
Okamžitá likvidita 711,5 %
6,0
597,5 %
Pohotová likvidita 717,3 %
6,0
680,7 %
Úvery od ŠFRB v pomere k príjmom 0,0 %
6,0
0,0 %

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky
Príjmy bežného rozpočtu 205 020 810 €
Príjmy kapitálového rozpočtu 4 046 869 €
Výdavky bežného rozpočtu 185 453 990 €
Výdavky kapitálového rozpočtu 27 850 866 €
Záväzky a pohľadávky
Záväzky po lehote splatnosti 15 403 €
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti 0 €
Krátkodobé pohľadávky 499 066 €
Dlhodobé záväzky 283 470 €
Krátkodobé záväzky 8 628 345 €
Úvery a účty
Celkový dlh podľa definície v zákone 55 251 212 €
Bankové úvery a výpomoci 83 251 212 €
Úvery od ŠFRB 0 €
Výdavky na splácanie istiny 3 333 750 €
Úrokové splátky 301 799 €
Finančné účty 61 389 997 €
Neobežný majetok 112 176 311 €
Ostatné
Počet obyvateľov k začiatku roka 691 368
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie 9 444 557 €

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby