Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Žilinský VÚC

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
450 841 158 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
VÚC
Granty a transfery
158 329 103 €
35 %
38 %
Tuzemské bežné granty a transfery
155 574 875 €
98 %
99 %
Zahraničné granty
2 711 903 €
2 %
1 %
Tuzemské kapitálové granty a transfery
42 325 €
0 %
1 %
Daňové príjmy
118 921 236 €
26 %
39 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
118 921 236 €
100 %
100 %
Nedaňové príjmy
114 759 211 €
25 %
13 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
110 127 063 €
96 %
91 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
2 610 915 €
2 %
6 %
Iné nedaňové príjmy
1 540 375 €
1 %
3 %
Kapitálové príjmy
477 353 €
0 %
1 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
3 505 €
0 %
0 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
29 893 745 €
7 %
3 %
Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
18 000 000 €
60 %
53 %
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
11 893 745 €
40 %
47 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
28 937 863 €
6 %
7 %
Z ostatných finančných operácií
28 937 863 €
100 %
100 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby