Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Žilinský VÚC

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
562 220 213 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
VÚC
Granty a transfery
245 182 220 €
44 %
40 %
Tuzemské bežné granty a transfery
242 151 385 €
99 %
99 %
Zahraničné granty
3 002 633 €
1 %
1 %
Tuzemské kapitálové granty a transfery
28 203 €
0 %
0 %
Nedaňové príjmy
128 317 504 €
23 %
11 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
121 521 594 €
95 %
89 %
Iné nedaňové príjmy
2 732 379 €
2 %
4 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
2 232 661 €
2 %
5 %
Kapitálové príjmy
1 829 547 €
1 %
2 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
1 324 €
0 %
0 %
Daňové príjmy
122 625 768 €
22 %
34 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
122 625 768 €
100 %
100 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
57 594 721 €
10 %
11 %
Z ostatných finančných operácií
57 594 721 €
100 %
100 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
8 500 000 €
2 %
3 %
Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
8 500 000 €
100 %
29 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby