Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Sereď

Aktuálny stav
5,2
z max. 6
Výborné
finančné
zdravie
Celkový dlh
5,6
Dlhová služba
5,7
Bilancia bežného účtu
3,9
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
6,0
Veľmi zlé
Zlé
Nedostatočné
Dostatočné
Dobré
Výborné
0
1
2
3
4
5
6
Sereď
priemer miest
Historický vývoj

Celkové skóre finančného zdravia obce / VÚC sa počíta ako vážený priemer zo skóre, ktoré dosiahla každá z jeho piatich zložiek - Celkový dlh, Dlhová služba, Bilancia bežného účtu, Záväzky po lehote splatnosti a Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti. Tieto zložky majú váhu postupne 30 %, 10 %, 30 %, 15 % a 15 %.

Poznámka: Na výpočet skóre týchto piatich zložiek finančného zdravia sa používa iný postup ako na výpočet pôvodných indikátorov, postup výpočtu je však odvodený od skóre indikátorov finančnej stability. Viac informácií možno nájsť v sekcii Metodika.

Sereď
priemer miest
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj, alebo kliknutím na ikonu rebríček za všetky samosprávy rovnakého typu (obce, mestá alebo VÚC). Rebríček sa následne dá upravovať, napríklad pridávať samosprávy alebo stĺpce.

Indikátory

Hlavné indikátory priemer miest
Celkový dlh 8,9 %
5,6
23,4 %
Dlhová služba 3,2 %
5,6
4,1 %
Bilancia bežného účtu 11,5 %
4,3
9,9 %
Záväzky po lehote splatnosti v pomere k bežným príjmom 0,0 %
6,0
0,3 %
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti k bežným príjmom 0,0 %
6,0
0,1 %
Indikátory na obyvateľa priemer miest
Základná bilancia na obyvateľa 52 € -1 €
Celkový dlh na obyvateľa 60 € 182 €
Čistý majetok na obyvateľa 2 083 € 2 738 €
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa 32 € 16 €
Ostatné indikátory priemer miest
Základná bilancia 6,7 %
4,3
-0,1 %
Intenzita investovania 4,4 %
1,8
10,0 %
Čistý majetok 308,0 %
3,1
375,9 %
Okamžitá likvidita 333,1 %
6,0
233,9 %
Pohotová likvidita 354,0 %
6,0
274,7 %
Úvery od ŠFRB v pomere k príjmom 10,4 %
5,5
13,5 %

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky
Príjmy bežného rozpočtu 11 479 130 €
Príjmy kapitálového rozpočtu 713 018 €
Výdavky bežného rozpočtu 10 159 076 €
Výdavky kapitálového rozpočtu 1 221 240 €
Záväzky a pohľadávky
Záväzky po lehote splatnosti 0 €
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti 0 €
Krátkodobé pohľadávky 172 840 €
Dlhodobé záväzky 1 132 008 €
Krátkodobé záväzky 826 529 €
Úvery a účty
Celkový dlh podľa definície v zákone 942 410 €
Bankové úvery a výpomoci 942 410 €
Úvery od ŠFRB 1 106 362 €
Výdavky na splácanie istiny 244 434 €
Úrokové splátky 21 056 €
Finančné účty 2 753 149 €
Neobežný majetok 30 966 632 €
Ostatné
Počet obyvateľov k začiatku roka 15 726
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie 499 706 €

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby