Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Malé Leváre

Aktuálny stav
2,6
z max. 6
Nedostatočné
finančné
zdravie
Celkový dlh
3,6
Dlhová služba
2,5
Bilancia bežného účtu
0,0
Záväzky po splatnosti k príjmom
4,2
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
4,2
Veľmi zlé
Zlé
Nedostatočné
Dostatočné
Dobré
Výborné
0
1
2
3
4
5
6
Historický vývoj

Celkové skóre finančného zdravia obce / VÚC sa počíta ako vážený priemer zo skóre, ktoré dosiahla každá z jeho piatich zložiek - Celkový dlh, Dlhová služba, Bilancia bežného účtu, Záväzky po lehote splatnosti a Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti. Tieto zložky majú váhu postupne 30 %, 10 %, 30 %, 15 % a 15 %.

Poznámka: Na výpočet skóre týchto piatich zložiek finančného zdravia sa používa iný postup ako na výpočet pôvodných indikátorov, postup výpočtu je však odvodený od skóre indikátorov finančnej stability. Viac informácií možno nájsť v sekcii Metodika.

Malé Leváre
priemer obcí
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj, alebo kliknutím na ikonu rebríček za všetky samosprávy rovnakého typu (obce, mestá alebo VÚC). Rebríček sa následne dá upravovať, napríklad pridávať samosprávy alebo stĺpce.

Indikátory

Hlavné indikátory priemer obcí
Celkový dlh 48,3 %
3,6
12,7 %
Dlhová služba 72,1 %
0,0
6,0 %
Bilancia bežného účtu -42,9 %
0,0
12,3 %
Záväzky po lehote splatnosti v pomere k bežným príjmom 0,0 %
6,0
0,4 %
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti k bežným príjmom 0,0 %
6,0
0,2 %
Indikátory na obyvateľa priemer obcí
Základná bilancia na obyvateľa -426 € 10 €
Celkový dlh na obyvateľa 334 € 87 €
Čistý majetok na obyvateľa 3 368 € 2 496 €
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa 351 € 49 €
Ostatné indikátory priemer obcí
Základná bilancia -43,4 %
0,0
1,1 %
Intenzita investovania 15,4 %
6,0
10,9 %
Čistý majetok 487,6 %
4,9
365,7 %
Okamžitá likvidita 134,4 %
4,0
262,9 %
Pohotová likvidita 255,4 %
5,1
288,8 %
Úvery od ŠFRB v pomere k príjmom 0,0 %
6,0
26,2 %

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky
Príjmy bežného rozpočtu 882 549 €
Príjmy kapitálového rozpočtu 304 903 €
Výdavky bežného rozpočtu 1 261 157 €
Výdavky kapitálového rozpočtu 441 213 €
Záväzky a pohľadávky
Záväzky po lehote splatnosti 0 €
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti 0 €
Krátkodobé pohľadávky 47 675 €
Dlhodobé záväzky 2 299 €
Krátkodobé záväzky 39 419 €
Úvery a účty
Celkový dlh podľa definície v zákone 403 166 €
Bankové úvery a výpomoci 403 166 €
Úvery od ŠFRB 0 €
Výdavky na splácanie istiny 6 834 €
Úrokové splátky 495 065 €
Finančné účty 52 985 €
Neobežný majetok 4 421 217 €
Ostatné
Počet obyvateľov k začiatku roka 1 208
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie 424 075 €

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby