Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Malé Leváre

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
1 755 612 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
obcí
Daňové príjmy
584 452 €
33 %
43 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
443 769 €
76 %
84 %
Dane za tovary a služby
75 104 €
13 %
6 %
Dane z majetku
65 579 €
11 %
10 %
Nedaňové príjmy
445 874 €
25 %
9 %
Kapitálové príjmy
302 078 €
68 %
9 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
114 507 €
26 %
52 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
24 058 €
5 %
29 %
Iné nedaňové príjmy
5 231 €
1 %
10 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
410 000 €
23 %
5 %
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
410 000 €
100 %
100 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
158 160 €
9 %
6 %
Z ostatných finančných operácií
158 160 €
100 %
100 %
Granty a transfery
157 126 €
9 %
37 %
Tuzemské bežné granty a transfery
157 126 €
100 %
98 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby