Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Myjava

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
15 761 109 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Daňové príjmy
6 841 924 €
43 %
50 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
4 749 716 €
69 %
77 %
Dane z majetku
1 524 239 €
22 %
14 %
Dane za tovary a služby
566 827 €
8 %
9 %
Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska
1 142 €
0 %
0 %
Granty a transfery
5 588 110 €
35 %
29 %
Tuzemské bežné granty a transfery
5 583 580 €
100 %
99 %
Zahraničné granty
4 530 €
0 %
0 %
Nedaňové príjmy
1 655 306 €
11 %
12 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
1 260 707 €
76 %
53 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
244 851 €
15 %
27 %
Iné nedaňové príjmy
99 832 €
6 %
11 %
Kapitálové príjmy
49 916 €
3 %
9 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
933 593 €
6 %
6 %
Z ostatných finančných operácií
932 762 €
100 %
99 %
Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)
831 €
0 %
1 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
742 177 €
5 %
3 %
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
742 177 €
100 %
100 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby