Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Myjava

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
15 383 060 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Vzdelávanie
5 836 152 €
38 %
37 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
2 967 590 €
51 %
42 %
Sekundárne vzdelávanie
1 402 654 €
24 %
26 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
777 917 €
13 %
18 %
Vedľajšie služby v školstve
687 991 €
12 %
14 %
Všeobecné verejné služby
3 839 503 €
25 %
17 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
2 107 959 €
55 %
78 %
Transakcie verejného dlhu
1 580 606 €
41 %
17 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
113 683 €
3 %
1 %
Všeobecné služby
37 255 €
1 %
2 %
Sociálne zabezpečenie
1 389 649 €
9 %
6 %
Staroba
971 930 €
70 %
76 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
369 012 €
27 %
12 %
Rodina a deti
39 018 €
3 %
6 %
Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované
9 691 €
1 %
1 %
Ekonomická oblasť
1 281 257 €
8 %
14 %
Doprava
838 407 €
65 %
84 %
Iné odvetvia
442 698 €
35 %
2 %
Ťažba, výroba a výstavba
151 €
0 %
8 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
1 062 492 €
7 %
9 %
Kultúrne služby
525 241 €
49 %
45 %
Rekreačné a športové služby
504 900 €
48 %
47 %
Vysielacie a vydavateľské služby
27 050 €
3 %
2 %
Náboženské a iné spoločenské služby
5 300 €
0 %
3 %
Bývanie a občianska vybavenosť
790 839 €
5 %
8 %
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované
490 625 €
62 %
16 %
Rozvoj obcí
155 826 €
20 %
56 %
Verejné osvetlenie
121 933 €
15 %
16 %
Rozvoj bývania
21 981 €
3 %
11 %
Zásobovanie vodou
474 €
0 %
1 %
Ochrana životného prostredia
725 680 €
5 %
8 %
Nakladanie s odpadmi
643 781 €
89 %
85 %
Nakladanie s odpadovými vodami
60 823 €
8 %
2 %
Ochrana prírody a krajiny
21 075 €
3 %
3 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
452 882 €
3 %
3 %
Policajné služby
377 083 €
83 %
95 %
Ochrana pred požiarmi
75 800 €
17 %
5 %
Obrana
3 721 €
0 %
0 %
Civilná ochrana
3 721 €
100 %
99 %
Zdravotníctvo inde neklasifikované
887 €
0 %
0 %
Ambulantná zdravotná starostlivosť
887 €
100 %
72 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby