Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Myjava

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
14 563 909 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Vzdelávanie
5 418 475 €
37 %
37 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
2 281 567 €
42 %
43 %
Sekundárne vzdelávanie
1 640 656 €
30 %
27 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
862 783 €
16 %
17 %
Vedľajšie služby v školstve
633 470 €
12 %
12 %
Všeobecné verejné služby
3 269 692 €
22 %
17 %
Transakcie verejného dlhu
2 054 744 €
63 %
16 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
1 046 404 €
32 %
79 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
127 424 €
4 %
1 %
Všeobecné služby
41 120 €
1 %
3 %
Sociálne zabezpečenie
1 794 940 €
12 %
6 %
Staroba
1 174 074 €
65 %
75 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
541 634 €
30 %
11 %
Rodina a deti
54 218 €
3 %
6 %
Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované
25 015 €
1 %
1 %
Ochrana životného prostredia
1 228 949 €
8 %
8 %
Nakladanie s odpadmi
1 147 008 €
93 %
82 %
Nakladanie s odpadovými vodami
72 903 €
6 %
3 %
Ochrana prírody a krajiny
9 038 €
1 %
3 %
Bývanie a občianska vybavenosť
1 104 251 €
8 %
7 %
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované
625 586 €
57 %
18 %
Rozvoj obcí
254 205 €
23 %
57 %
Verejné osvetlenie
189 985 €
17 %
17 %
Rozvoj bývania
34 001 €
3 %
8 %
Zásobovanie vodou
474 €
0 %
0 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
778 878 €
5 %
8 %
Rekreačné a športové služby
532 787 €
68 %
49 %
Kultúrne služby
211 619 €
27 %
42 %
Vysielacie a vydavateľské služby
30 273 €
4 %
2 %
Náboženské a iné spoločenské služby
4 200 €
1 %
4 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
467 490 €
3 %
3 %
Policajné služby
392 549 €
84 %
95 %
Ochrana pred požiarmi
74 941 €
16 %
4 %
Zdravotníctvo inde neklasifikované
425 218 €
3 %
1 %
Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia
424 743 €
100 %
37 %
Ambulantná zdravotná starostlivosť
475 €
0 %
50 %
Ekonomická oblasť
67 621 €
0 %
13 %
Iné odvetvia
39 741 €
59 %
2 %
Doprava
27 520 €
41 %
83 %
Ťažba, výroba a výstavba
361 €
1 %
9 %
Obrana
8 394 €
0 %
0 %
Civilná ochrana
8 394 €
100 %
100 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby