Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Trenčín

Aktuálny stav
5,0
z max. 6
Výborné
finančné
zdravie
Celkový dlh
4,5
Dlhová služba
5,0
Bilancia bežného účtu
4,5
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
6,0
Veľmi zlé
Zlé
Nedostatočné
Dostatočné
Dobré
Výborné
0
1
2
3
4
5
6
Historický vývoj

Celkové skóre finančného zdravia obce / VÚC sa počíta ako vážený priemer zo skóre, ktoré dosiahla každá z jeho piatich zložiek - Celkový dlh, Dlhová služba, Bilancia bežného účtu, Záväzky po lehote splatnosti a Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti. Tieto zložky majú váhu postupne 30 %, 10 %, 30 %, 15 % a 15 %.

Poznámka: Na výpočet skóre týchto piatich zložiek finančného zdravia sa používa iný postup ako na výpočet pôvodných indikátorov, postup výpočtu je však odvodený od skóre indikátorov finančnej stability. Viac informácií možno nájsť v sekcii Metodika.

Trenčín
priemer miest
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj, alebo kliknutím na ikonu rebríček za všetky samosprávy rovnakého typu (obce, mestá alebo VÚC). Rebríček sa následne dá upravovať, napríklad pridávať samosprávy alebo stĺpce.

Indikátory

Hlavné indikátory priemer miest
Celkový dlh 29,4 %
4,5
22,3 %
Dlhová služba 5,9 %
5,3
4,8 %
Bilancia bežného účtu 11,6 %
4,3
8,9 %
Záväzky po lehote splatnosti v pomere k bežným príjmom 0,0 %
6,0
0,2 %
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti k bežným príjmom 0,0 %
6,0
0,1 %
Indikátory na obyvateľa priemer miest
Základná bilancia na obyvateľa 5 € 17 €
Celkový dlh na obyvateľa 231 € 175 €
Čistý majetok na obyvateľa 4 332 € 2 803 €
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa 36 € 37 €
Ostatné indikátory priemer miest
Základná bilancia 0,5 %
3,1
1,9 %
Intenzita investovania 11,1 %
4,4
6,9 %
Čistý majetok 551,2 %
5,5
356,5 %
Okamžitá likvidita 250,4 %
6,0
228,4 %
Pohotová likvidita 272,6 %
5,5
263,7 %
Úvery od ŠFRB v pomere k príjmom 6,2 %
5,7
12,7 %

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky
Príjmy bežného rozpočtu 48 205 988 €
Príjmy kapitálového rozpočtu 3 666 943 €
Výdavky bežného rozpočtu 42 609 585 €
Výdavky kapitálového rozpočtu 9 003 437 €
Záväzky a pohľadávky
Záväzky po lehote splatnosti 0 €
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti 0 €
Krátkodobé pohľadávky 701 492 €
Dlhodobé záväzky 3 200 196 €
Krátkodobé záväzky 3 156 432 €
Úvery a účty
Celkový dlh podľa definície v zákone 12 836 831 €
Bankové úvery a výpomoci 12 836 831 €
Úvery od ŠFRB 2 697 442 €
Výdavky na splácanie istiny 1 919 723 €
Úrokové splátky 117 317 €
Finančné účty 7 903 175 €
Neobežný majetok 246 268 179 €
Ostatné
Počet obyvateľov k začiatku roka 55 593
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie 2 013 682 €

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby