Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Trenčín

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
60 684 248 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Daňové príjmy
32 007 285 €
53 %
50 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
23 440 500 €
73 %
77 %
Dane z majetku
5 830 068 €
18 %
14 %
Dane za tovary a služby
2 736 717 €
9 %
9 %
Granty a transfery
13 770 885 €
23 %
29 %
Tuzemské bežné granty a transfery
13 756 960 €
100 %
99 %
Zahraničné transfery
13 925 €
0 %
0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
6 761 317 €
11 %
6 %
Z ostatných finančných operácií
6 761 317 €
100 %
99 %
Nedaňové príjmy
6 094 761 €
10 %
12 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
4 191 913 €
69 %
53 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
773 206 €
13 %
27 %
Iné nedaňové príjmy
714 455 €
12 %
11 %
Kapitálové príjmy
411 797 €
7 %
9 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
3 389 €
0 %
0 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
2 050 000 €
3 %
3 %
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
2 050 000 €
100 %
100 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby