Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Trenčín

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
53 688 342 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Vzdelávanie
22 200 147 €
41 %
37 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
9 698 635 €
44 %
42 %
Sekundárne vzdelávanie
6 064 518 €
27 %
26 %
Vedľajšie služby v školstve
3 258 270 €
15 %
14 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
3 136 059 €
14 %
18 %
Vzdelávanie inde neklasifikované
42 665 €
0 %
1 %
Všeobecné verejné služby
8 245 340 €
15 %
17 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
6 003 862 €
73 %
78 %
Transakcie verejného dlhu
2 038 488 €
25 %
17 %
Všeobecné služby
110 922 €
1 %
2 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
92 069 €
1 %
1 %
Ekonomická oblasť
7 527 947 €
14 %
14 %
Doprava
7 095 153 €
94 %
84 %
Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo
210 302 €
3 %
1 %
Ťažba, výroba a výstavba
173 357 €
2 %
8 %
Iné odvetvia
49 135 €
1 %
2 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
5 191 351 €
10 %
9 %
Rekreačné a športové služby
4 353 591 €
84 %
47 %
Kultúrne služby
600 528 €
12 %
45 %
Náboženské a iné spoločenské služby
219 596 €
4 %
3 %
Vysielacie a vydavateľské služby
17 636 €
0 %
2 %
Sociálne zabezpečenie
3 563 671 €
7 %
6 %
Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
2 205 017 €
62 %
6 %
Staroba
737 564 €
21 %
76 %
Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované
283 598 €
8 %
1 %
Rodina a deti
211 904 €
6 %
6 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
125 589 €
4 %
12 %
Bývanie a občianska vybavenosť
3 253 814 €
6 %
8 %
Rozvoj obcí
1 598 651 €
49 %
56 %
Verejné osvetlenie
737 288 €
23 %
16 %
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované
471 416 €
14 %
16 %
Rozvoj bývania
446 460 €
14 %
11 %
Ochrana životného prostredia
2 442 876 €
5 %
8 %
Nakladanie s odpadmi
2 422 786 €
99 %
85 %
Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná
20 090 €
1 %
9 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
1 254 994 €
2 %
3 %
Policajné služby
1 216 594 €
97 %
95 %
Ochrana pred požiarmi
38 401 €
3 %
5 %
Obrana
8 200 €
0 %
0 %
Civilná ochrana
8 200 €
100 %
99 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby