Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Nové Mesto nad Váhom

Finančné zdravie
5,6
z max. 6
Výborné
Celkový dlh
5,7
Dlhová služba
5,4
Bilancia bežného účtu
5,8
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
4,8
0 - najhoršie
najlepšie - 6
Príjmy28,3 mil. €
Daňové príjmy
47,8 %
Granty a transfery
34,4 %
Nedaňové príjmy
14,9 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
1,5 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
1,4 %
Nové Mesto nad Váhom
priemer miest
Výdavky27,1 mil. €
Vzdelávanie
32,5 %
Ochrana životného prostredia
13,8 %
Bývanie a občianska vybavenosť
11,4 %
Všeobecné verejné služby
11,4 %
Ekonomická oblasť
10,5 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
8,7 %
Sociálne zabezpečenie
8,5 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
3,0 %
Zdravotníctvo
0,1 %
Nové Mesto nad Váhom
priemer miest
Ohodnoťte Vašu spokojnosť
Bývate v tomto meste?
Hodnotiť    Komentovať
4,2
Celkové hodnotenie
4,4
Majetok
cesty, verejný priestor a budovy
4,3
Služby
čistota, odpad, verejný poriadok, energie, doprava
3,9
Úroveň správy
hospodárenie, miestne dane a poplatky, informovanie a plánovanie, prenesené kompetencie
8 hodnotení
Predstavitelia samosprávy
František Mašlonka

nezávislý kandidát

primátor od 29.10.2022
História >
Základné informácie
Štatút:mesto
Okres:Nové Mesto nad Váhom
Kraj:Trenčiansky kraj
E-mail:primator@nove-mesto.sk
Počet obyvateľov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby