Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Nové Mesto nad Váhom

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
25 219 299 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Vzdelávanie
7 682 168 €
30 %
37 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
3 643 385 €
47 %
43 %
Sekundárne vzdelávanie
1 969 842 €
26 %
27 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
1 129 583 €
15 %
17 %
Vedľajšie služby v školstve
939 358 €
12 %
12 %
Bývanie a občianska vybavenosť
3 841 497 €
15 %
7 %
Rozvoj obcí
1 500 638 €
39 %
57 %
Rozvoj bývania
1 341 080 €
35 %
8 %
Verejné osvetlenie
741 633 €
19 %
17 %
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované
258 146 €
7 %
18 %
Ochrana životného prostredia
3 582 352 €
14 %
8 %
Nakladanie s odpadmi
3 582 352 €
100 %
82 %
Všeobecné verejné služby
2 877 864 €
11 %
17 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
2 116 741 €
74 %
79 %
Transakcie verejného dlhu
690 306 €
24 %
16 %
Všeobecné služby
70 817 €
2 %
3 %
Ekonomická oblasť
2 863 948 €
11 %
13 %
Doprava
1 946 080 €
68 %
83 %
Ťažba, výroba a výstavba
625 672 €
22 %
9 %
Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť
292 197 €
10 %
3 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
1 693 091 €
7 %
8 %
Kultúrne služby
891 759 €
53 %
42 %
Rekreačné a športové služby
714 811 €
42 %
49 %
Vysielacie a vydavateľské služby
75 940 €
4 %
2 %
Náboženské a iné spoločenské služby
8 921 €
1 %
4 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované
1 660 €
0 %
3 %
Sociálne zabezpečenie
1 614 226 €
6 %
6 %
Staroba
1 411 800 €
87 %
75 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
155 487 €
10 %
11 %
Rodina a deti
36 939 €
2 %
6 %
Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
10 000 €
1 %
6 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
578 239 €
2 %
3 %
Policajné služby
578 239 €
100 %
95 %
Zdravotníctvo inde neklasifikované
485 913 €
2 %
1 %
Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia
485 913 €
100 %
37 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby