Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Trnava

Kliknutím na ikonu si môžete zobraziť rebríček za všetky organizácie z rovnakého odvetvia (napríklad zdravotníctvo, vzdelávanie, priemysel, ...). Rebríček sa následne dá upravovať, napríklad pridávať odvetvia alebo stĺpce.
Pridať / odstrániť stĺpce
názov
typ
organizácie
odvetvie
výnosy
rozdiel
výnosov
a nákladov
vlastnícky
podiel
dcérska spoločnosť
Dodávka, čistenie a odvod vody a odpadov
21,1 mil. €
804,5 tis. €
29.68 %
príspevková organizácia
Zdravotníctvo a sociálna pomoc
5,5 mil. €
28,7 tis. €
100 %
príspevková organizácia
Umenie, zábava a rekreácia
4,7 mil. €
20,8 tis. €
100 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
3,1 mil. €
-503 
100 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
2,6 mil. €
417 
100 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
2,5 mil. €
-3,2 tis. €
100 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
2,4 mil. €
553 
100 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
2,3 mil. €
132 
100 %
rozpočtová organizácia
Zdravotníctvo a sociálna pomoc
2,3 mil. €
5,9 tis. €
100 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
2,3 mil. €
4,2 tis. €
100 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
2,1 mil. €
-444 
100 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
1,9 mil. €
299 
100 %
príspevková organizácia
Vzdelávanie
1,1 mil. €
5,7 tis. €
100 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
944,5 tis. €
-4,7 tis. €
100 %
dcérska spoločnosť
Informácie a komunikácia
695,6 tis. €
-205,7 tis. €
100 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
384,8 tis. €
-146 
100 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
272,6 tis. €
69 
100 %
nezisková organizácia
Ostatné činnosti
239,7 tis. €
-2,1 tis. €
0 %
dcérska spoločnosť
Informácie a komunikácia
222,3 tis. €
8,6 tis. €
100 %
nezisková organizácia
Ostatné činnosti
85,9 tis. €
-13 
0 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby