Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Leopoldov

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
3 995 649 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Vzdelávanie
1 717 685 €
43 %
37 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
826 484 €
48 %
42 %
Sekundárne vzdelávanie
469 574 €
27 %
26 %
Vedľajšie služby v školstve
289 160 €
17 %
14 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
89 206 €
5 %
18 %
Vzdelávanie inde neklasifikované
43 260 €
3 %
1 %
Všeobecné verejné služby
760 864 €
19 %
17 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
620 747 €
82 %
78 %
Transakcie verejného dlhu
119 831 €
16 %
17 %
Všeobecné služby
14 169 €
2 %
2 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
6 116 €
1 %
1 %
Ochrana životného prostredia
448 363 €
11 %
8 %
Nakladanie s odpadmi
373 960 €
83 %
85 %
Ochrana prírody a krajiny
73 103 €
16 %
3 %
Nakladanie s odpadovými vodami
1 300 €
0 %
2 %
Bývanie a občianska vybavenosť
441 200 €
11 %
8 %
Rozvoj obcí
343 504 €
78 %
56 %
Verejné osvetlenie
74 841 €
17 %
16 %
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované
22 856 €
5 %
16 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
258 345 €
6 %
9 %
Kultúrne služby
112 606 €
44 %
45 %
Rekreačné a športové služby
81 746 €
32 %
47 %
Náboženské a iné spoločenské služby
49 565 €
19 %
3 %
Vysielacie a vydavateľské služby
14 428 €
6 %
2 %
Ekonomická oblasť
255 577 €
6 %
14 %
Doprava
140 552 €
55 %
84 %
Ťažba, výroba a výstavba
115 025 €
45 %
8 %
Komunikácia
0 €
0 %
1 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
69 548 €
2 %
3 %
Ochrana pred požiarmi
69 548 €
100 %
5 %
Sociálne zabezpečenie
44 067 €
1 %
6 %
Staroba
38 410 €
87 %
76 %
Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované
5 212 €
12 %
1 %
Rodina a deti
445 €
1 %
6 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby