Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Prašník

Aktuálny stav
5,2
z max. 6
Výborné
finančné
zdravie
Celkový dlh
5,8
Dlhová služba
4,9
Bilancia bežného účtu
3,8
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
6,0
Veľmi zlé
Zlé
Nedostatočné
Dostatočné
Dobré
Výborné
0
1
2
3
4
5
6
Prašník
priemer obcí
Historický vývoj

Celkové skóre finančného zdravia obce / VÚC sa počíta ako vážený priemer zo skóre, ktoré dosiahla každá z jeho piatich zložiek - Celkový dlh, Dlhová služba, Bilancia bežného účtu, Záväzky po lehote splatnosti a Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti. Tieto zložky majú váhu postupne 30 %, 10 %, 30 %, 15 % a 15 %.

Poznámka: Na výpočet skóre týchto piatich zložiek finančného zdravia sa používa iný postup ako na výpočet pôvodných indikátorov, postup výpočtu je však odvodený od skóre indikátorov finančnej stability. Viac informácií možno nájsť v sekcii Metodika.

Prašník
priemer obcí
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj, alebo kliknutím na ikonu rebríček za všetky samosprávy rovnakého typu (obce, mestá alebo VÚC). Rebríček sa následne dá upravovať, napríklad pridávať samosprávy alebo stĺpce.

Indikátory

Hlavné indikátory priemer obcí
Celkový dlh 3,5 %
5,8
10,3 %
Dlhová služba 4,6 %
5,5
4,0 %
Bilancia bežného účtu 5,6 %
3,1
11,3 %
Záväzky po lehote splatnosti v pomere k bežným príjmom 0,0 %
6,0
0,3 %
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti k bežným príjmom 0,0 %
6,0
0,2 %
Indikátory na obyvateľa priemer obcí
Základná bilancia na obyvateľa -10 € 28 €
Celkový dlh na obyvateľa 18 € 98 €
Čistý majetok na obyvateľa 2 978 € 2 611 €
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa 6 € 49 €
Ostatné indikátory priemer obcí
Základná bilancia -1,5 %
2,7
3,1 %
Intenzita investovania 7,5 %
3,0
7,9 %
Čistý majetok 579,1 %
5,8
337,4 %
Okamžitá likvidita 275,5 %
6,0
319,0 %
Pohotová likvidita 308,5 %
6,0
344,3 %
Úvery od ŠFRB v pomere k príjmom 19,1 %
5,0
22,1 %

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky
Príjmy bežného rozpočtu 443 013 €
Príjmy kapitálového rozpočtu 112 219 €
Výdavky bežného rozpočtu 418 201 €
Výdavky kapitálového rozpočtu 145 291 €
Záväzky a pohľadávky
Záväzky po lehote splatnosti 0 €
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti 0 €
Krátkodobé pohľadávky 13 324 €
Dlhodobé záväzky 73 592 €
Krátkodobé záväzky 40 394 €
Úvery a účty
Celkový dlh podľa definície v zákone 14 761 €
Bankové úvery a výpomoci 14 761 €
Úvery od ŠFRB 80 858 €
Výdavky na splácanie istiny 17 055 €
Úrokové splátky 1 096 €
Finančné účty 111 283 €
Neobežný majetok 2 350 469 €
Ostatné
Počet obyvateľov k začiatku roka 824
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie 4 728 €

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby