Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Svätý Jur

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
8 103 574 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Všeobecné verejné služby
3 333 456 €
41 %
17 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
3 317 164 €
100 %
79 %
Všeobecné služby
16 292 €
0 %
3 %
Vzdelávanie
2 847 838 €
35 %
37 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
1 274 102 €
45 %
43 %
Sekundárne vzdelávanie
643 958 €
23 %
27 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
557 077 €
20 %
17 %
Vedľajšie služby v školstve
372 701 €
13 %
12 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
570 347 €
7 %
3 %
Ochrana pred požiarmi
467 281 €
82 %
4 %
Policajné služby
103 066 €
18 %
95 %
Ochrana životného prostredia
565 666 €
7 %
8 %
Nakladanie s odpadmi
492 510 €
87 %
82 %
Ochrana prírody a krajiny
46 217 €
8 %
3 %
Nakladanie s odpadovými vodami
26 939 €
5 %
3 %
Ekonomická oblasť
281 472 €
3 %
13 %
Doprava
281 262 €
100 %
83 %
Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo
210 €
0 %
1 %
Bývanie a občianska vybavenosť
274 033 €
3 %
7 %
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované
126 550 €
46 %
18 %
Verejné osvetlenie
88 282 €
32 %
17 %
Rozvoj obcí
59 201 €
22 %
57 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
140 260 €
2 %
8 %
Kultúrne služby
59 215 €
42 %
42 %
Rekreačné a športové služby
30 499 €
22 %
49 %
Náboženské a iné spoločenské služby
22 551 €
16 %
4 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované
10 955 €
8 %
3 %
Výskum a vývoj v oblasti rekreácie, kultúry a náboženstva
8 719 €
6 %
0 %
Vysielacie a vydavateľské služby
8 321 €
6 %
2 %
Obrana
53 510 €
1 %
0 %
Civilná ochrana
53 510 €
100 %
100 %
Sociálne zabezpečenie
36 993 €
0 %
6 %
Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
20 050 €
54 %
6 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
7 927 €
21 %
11 %
Staroba
4 516 €
12 %
75 %
Rodina a deti
4 500 €
12 %
6 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby