Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Banská Bystrica

Aktuálny stav
5,0
z max. 6
Výborné
finančné
zdravie
Celkový dlh
5,5
Dlhová služba
5,4
Bilancia bežného účtu
3,3
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
6,0
Veľmi zlé
Zlé
Nedostatočné
Dostatočné
Dobré
Výborné
0
1
2
3
4
5
6
Banská Bystrica
priemer miest
Historický vývoj

Celkové skóre finančného zdravia obce / VÚC sa počíta ako vážený priemer zo skóre, ktoré dosiahla každá z jeho piatich zložiek - Celkový dlh, Dlhová služba, Bilancia bežného účtu, Záväzky po lehote splatnosti a Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti. Tieto zložky majú váhu postupne 30 %, 10 %, 30 %, 15 % a 15 %.

Poznámka: Na výpočet skóre týchto piatich zložiek finančného zdravia sa používa iný postup ako na výpočet pôvodných indikátorov, postup výpočtu je však odvodený od skóre indikátorov finančnej stability. Viac informácií možno nájsť v sekcii Metodika.

Banská Bystrica
priemer miest
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj, alebo kliknutím na ikonu rebríček za všetky samosprávy rovnakého typu (obce, mestá alebo VÚC). Rebríček sa následne dá upravovať, napríklad pridávať samosprávy alebo stĺpce.

Indikátory

Hlavné indikátory priemer miest
Celkový dlh 10,6 %
5,5
21,9 %
Dlhová služba 3,3 %
5,6
3,6 %
Bilancia bežného účtu 5,2 %
3,0
8,0 %
Záväzky po lehote splatnosti v pomere k bežným príjmom 0,0 %
6,0
0,1 %
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti k bežným príjmom 0,0 %
6,0
0,0 %
Indikátory na obyvateľa priemer miest
Základná bilancia na obyvateľa -3 € 19 €
Celkový dlh na obyvateľa 93 € 200 €
Čistý majetok na obyvateľa 3 228 € 2 855 €
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa 14 € 24 €
Ostatné indikátory priemer miest
Základná bilancia -0,3 %
2,9
1,9 %
Intenzita investovania 5,5 %
2,2
6,0 %
Čistý majetok 368,2 %
3,7
329,9 %
Okamžitá likvidita 251,3 %
6,0
278,8 %
Pohotová likvidita 293,9 %
5,9
318,4 %
Úvery od ŠFRB v pomere k príjmom 1,0 %
5,9
11,6 %

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky
Príjmy bežného rozpočtu 72 694 191 €
Príjmy kapitálového rozpočtu 1 867 912 €
Výdavky bežného rozpočtu 68 906 998 €
Výdavky kapitálového rozpočtu 5 893 589 €
Záväzky a pohľadávky
Záväzky po lehote splatnosti 14 493 €
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti 0 €
Krátkodobé pohľadávky 3 017 573 €
Dlhodobé záväzky 790 061 €
Krátkodobé záväzky 7 085 434 €
Úvery a účty
Celkový dlh podľa definície v zákone 7 250 253 €
Bankové úvery a výpomoci 7 589 187 €
Úvery od ŠFRB 699 983 €
Výdavky na splácanie istiny 1 717 636 €
Úrokové splátky 30 526 €
Finančné účty 17 806 045 €
Neobežný majetok 241 563 966 €
Ostatné
Počet obyvateľov k začiatku roka 78 084
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie 1 096 876 €

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby