Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Banská Bystrica

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
84 454 022 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Daňové príjmy
47 769 925 €
57 %
48 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
33 967 601 €
71 %
75 %
Dane z majetku
9 323 226 €
20 %
16 %
Dane za tovary a služby
4 447 212 €
9 %
9 %
Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska
31 886 €
0 %
0 %
Granty a transfery
22 380 593 €
27 %
32 %
Tuzemské bežné granty a transfery
22 337 890 €
100 %
98 %
Zahraničné granty
42 703 €
0 %
1 %
Nedaňové príjmy
7 545 405 €
9 %
9 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
4 024 974 €
53 %
50 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
1 534 280 €
20 %
29 %
Iné nedaňové príjmy
1 099 388 €
15 %
12 %
Kapitálové príjmy
886 763 €
12 %
8 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
0 €
0 %
0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
3 724 448 €
4 %
6 %
Z ostatných finančných operácií
3 724 448 €
100 %
100 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
3 033 650 €
4 %
5 %
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
3 033 650 €
100 %
93 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby